Om å bygge...

Til toppen av siden

Noen byggeregler du bør vite om

Tiltakshaver:
Tiltakshaver er det navnet som plan- og bygningsloven bruker på deg som byggherren eller forbrukeren som du også er kalt i bustadoppføringslova.

Entreprenør:
Entreprenør er det navnet som bustadoppføringslova bruker på oss som byggmestere. I denne beskrivelsen bruker vi uttrykket byggmesteren istedenfor entreprenøren.

Ansvarlig søker (SØK):
Dette er en ansvarsfunksjon. Vedkommende foretak skal påse at søknaden om byggetillatelse inneholder den nødvendige dokumentasjon fra de forskjellige firmaene (foretakene) som er involvert i byggesaken. Ansvarlig søker har en koordinerende rolle og står ansvarlig overfor byggemyndighetene for at alle arbeider som skal prosjekteres, utføres og kontrolleres er belagt med ansvarsrett.

Ansvarlig søker skal se til at det ikke utføres arbeid på byggeplassen som ikke er dekket opp med ansvarsrett, og være hovedkontaktperson mot kommunen for byggeplassarbeidene. Det er tiltakshavers ansvar å engasjere godkjent firma som ansvarlig søker. Vanligvis påtar vi oss denne oppgaven, forutsatt at det er avtalt og beskrevet i leveransebeskrivelsen.

Ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende
Dette vil kun være de firmaer som er eller vil bli godkjent for å påta seg ansvarsfunksjoner i henhold til Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett(GOF).

Hvem har lov til å jobbe?
Det er kun godkjente firmaer (foretak) som kan søke om ansvarsretter dvs. lov til å søke om byggetillatelse, prosjektere bygget og arbeidene, og utføre noe på byggeplassen.
Enkelte arbeider som byggherren (tiltakshaver) mener seg kvalifisert for å utføre selv, for eksempel grunnmursarbeider, kan det allikevel søkes om at han selv står ansvarlig for. Se nedenstående om selvbyggerparagrafen.

Selvbyggerparagrafen
I forskriften om godkjenning for ansvarsrett §17 heter det at kommunen kan godkjenne tiltakshaver selv som ansvarlig utførende og prosjekterende for egen bolig jfr. plan- og bygningsloven (pbl) §95b.
I søknaden skal det sannsynliggjøres at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven.

Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold

Mesterhus

Topp