Om å bygge...

Tokheim & Narjord sponser

Til toppen av siden

Tømrermester Tokheim & Narjord AS

Tømrermester Tokheim & Narjord AS er et selvstendig byggefirma tilsluttet Mesterhus-kjeden som aksjonær i salgskontoret Mesterhus Asker og Bærum AS. Mesterhus er Norges største boligbygger de siste 20 årene. Tokheim & Narjord AS har vært tilknyttet kjeden siden 1994 og har bygget ca. 120 Mesterhus.

Dyktige fagfolk og høy kvalitet
Seriøse og dyktige håndverkere med lang fartstid i bransjen, har et selvpålagt krav om høy kvalitet på alt utført arbeid. Fire av våre ansatte har mesterbrev og flere av tømrersvennene er under mesterutdanning. Nærmere 30 lærlinger har fått sin opplæring i tømrerfaget i firmaet. Tokheim & Narjord AS har de nødvendige godkjenninger for søking og utførelse.

Vi tar ansvar for hele byggeprosjektet
Vi deltar i planleggingen og i hele byggeprosessen fra graving og fundamentering til nøkkelferdige hus. Vi setter opp et realistisk budsjett for byggeprosjektet i samarbeid med deg. Budsjettet viser hvor mye det koster å realisere drømmehuset. Ingen er tjent med økonomiske overraskelser.

En avtale er en avtale
Du får det huset du bestiller til avtalt pris og til avtalt tid. Vi setter vår ære i å holde avtaler. Vi leverer huset i samsvar med budsjettet og avtalt framdriftsplan. Vårt samarbeid med deg som byggherre i forhold til budsjett og framdriftsplan er en gjensidig forsikring for deg og for oss for en ryddig byggeprosess.
Her kan du se et eksempel på en fremdriftsplan»

Lærlinger
Tokheim & Narjord AS har fra etablering i 1998 vært en aktiv opplæringsbedrift. Firmaet er tilsluttet Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo. Tokheim & Narjord AS ble tildelt Opplæringsprisen for 2006. Lærlinger tilbys en spennende, variert og krevende læretid i firmaet der lærlingene arbeider "skulder ved skulder" med erfarne håndverkere gjennom hele byggeprosessen.
Målet er å tilegne seg praktiske kunnskaper i tverrfaglig samarbeid på byggeplassen med gode relasjoner til kunden og korrekt kundebehandling.

Arbeidsmiljø - HMS-arbeid generelt og på byggeplassen
Vi satser spesielt på godt arbeidsmiljø - både faglig og sosialt er det viktig med trygghet og trivsel på byggeplassen. Vi arbeider aktivt med skadeforebygging blant annet med kursing av alle ansatte hvert år.
Vi har etablert system og rutiner for HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet) som imøtekommer alle krav fra myndighetene. Dette innebærer at vi overtar byggherrens plikter som HMS-ansvarlig ved gjennomføring av byggearbeider.
Der det er nødvendig besørger vi avfallsplaner med sortering og deponering av avfallet fra byggeplassen.

Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold

Mesterhus

Topp