Til toppen av siden

Opplæringspris til Tokheim & Narjord AS

Ved Byggmesterforbundet Oslo sin generalforsamling 23.03.07 ble firmaet Tokheim & Narjord AS tildelt Opplæringsprisen for 2006.

Byggmesterforbundet Oslo sin opplæringspris ble innstiftet ved 150-årsjubileet i 1996. I følge statuttene kan den deles ut én gang i året, til en bedrift som har utmerket seg i arbeidet med å gi unge mennesker opplæring i faget. Opplæringsprisen er ment å skape motivasjon innad i bedriften og være et signal utad om at den tar opplæring seriøst.

Styret sier i sin uttalelse at "bedriften har lange tradisjoner med lærlinger. Helt siden bedriften ble medlem av Opplæringskontoret for tømrerfaget i 1998 har den benyttet lærlingordningen som en av sine viktigste kilder til rekruttering av arbeidskraft, og har vært en god samarbeidspartner for dette kontoret. Per i dag har bedriften fire lærlinger, som er et godt bilde på bedriftens inntak de siste årene. åde i ledelsen og ute blant svennene er det en positiv holdning til inntak av lærlinger. Bedriften legger stor vekt på at det gis vekslende arbeid for lærlingene, og har rutiner for å skape trygge og gode arbeidsplasser. Bedriften har i hovedsak Mesterhus som sitt arbeidsfelt, og lærlingene får en bred og god opplæring i hele fagets læreplan. Ledelsen i bedriften arbeider tett sammen med sine lærlinger og framstår som gode forbilder for de kommende svenner. Det faglige nivået i bedriften synes å være høyt.

Helse- miljø og sikkerhet er også et sentralt tema ved alle samlinger, og alle byggeplassene framstår som ryddige og sikre arbeidsplasser. Også når det gjelder kildesortering og hensynet til det indre og ytre miljøet, er bedriften blant de beste.

Både svenner og lærlinger trives meget godt i bedriften. En viktig trivselsfaktor er at bedriften vektlegger sosiale tiltak for alle ansatte som også inkluderer lærlinger. Vi er sikre på at prisen ikke blir å anse som laurbær å hvile på, men heller være en spore til å sette seg nye mål for ytterligere å bedre fagopplæringen i bedriften."

Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold

Mesterhus

Topp